Podmínky soukromí

Cend Limited (t/a myprotein) (My) je zavázán k ochraně a respektování vašeho soukromí.

Tento postup (společně s našimi Obchodními podmínkami a dalšími souvisejícími dokumenty) stanovuje, že všechny osobní údaje, které od vás získáme, nebo které nám poskytnete, budou zpracovány námi. Prosíme vás, abyste si následující informace pozorně přečetli, pomůže vám to porozumět našim názorům a směrnicím ohledně vašich osobních údajů a jak s nimi budeme zacházet. Na základě zákona o ochraně osobních údajů z roku 1999 (zákon), je správcem dat Cend Limited (t/a myprotein.co.uk). Tato společnost je registrována na adrese Meridian House, Gadbrook Park, Rudheath, Cheshire, CW9 7RA.

Informace, které od Vás můžeme získat

Můžeme o Vás získat a zpracovat následující údaje:

 • informace, které poskytujete prostřednictvím vyplňování formulářů na naší stránce www.myprotein.cz (naše stránka). To zahrnuje informace poskytnuté při registraci za účelem používání naší stránky, při zakupování našich služeb, sdílení různých materiálů a požadování dalších služeb. Můžeme od Vás také požadovat informace, pokud se zúčastníte soutěže nebo propagace sponzorované Cend Limited (t/a myprotein.co.uk) (nebo společnosti z naší skupiny), a když nahlásíte problém na naší stránce;
 • pokud nás budete kontaktovat, můžeme si ponechat záznam o této korespondenci;
 • také vás můžeme požádat o vyplnění dotazníků za účelem výzkumu, ačkoliv na tyto žádosti nemusíte reagovat;
 • údaje o transakcích které vykonáváte na naší stránce a údaje, které jsou nezbytné k provedení vašich objednávek, jedná se vaše jméno, e-mailovou adresu, adresu doručení, číslo kreditní/debetní karty, bezpečnostní kód a datum s koncem platnosti karty; a
 • údaje o návštěvách na naší stránce zahrnující např. provozní údaje, údaje o poloze, přihlašovací údaje a další informace.

Můžeme shromažďovat informace o vašem počítači včetně informací o vaší IP adrese, operačním systému a typu vašeho prohlížeče. Tyto informace shromažďujeme pro naší systémovou administrativu a abychom mohli podat souhrnné informace našim inzerentům. Jedná se o statistická data o činnostech našich uživatelů při prohlížení a neidentifikují žádné konkrétní osoby.

COOKIES

Shromažďujeme informace o našich zákaznících prostřednictvím serverových protokolů, cookies, objednacích formulářů a soutěží. Cookie je soubor, který váš webový prohlížeč ukládá na pevný disk vašeho počítače za účelem uchování informací o prohlížení. Takto shromážděné informace mohou být použity pro vaší identifikaci, pokud nezměníte nastavení prohlížeče. Cookie soubory neukládají informace o kreditních/debetních kartách ani hesla. Pro více informací o cookie souborech které používáme na této stránce (také s vysvětlením, proč je využíváme a jak se dají zablokovat) navštivte prosím naší Cookies sekci.

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Údaje, které od vás získáváme, mohou být transferovány a ukládány v Chicagu (oblast, která je mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)). Mohou být také zpracovány personálem pracujícím mimo EHP. Vždy se však jedná o personál pracující pro nás, nebo pro některého z našich dodavatelů. Tento personál může být zapojen mimo jiné také v kompletaci vaší objednávky, zpracování vašich platebních údajů a v poskytování podpůrných služeb. Předložením vašich osobních údajů souhlasíte s jejich transferem, ukládáním a zpracováním. Podstoupíme všechny potřebné kroky k tomu, abychom se ujistili, že s vašimi údaji je zacházeno bezpečně a v souladu s těmito podmínkami.

Nakupování na naší stránce je bezpečné. Naše stránka používá technologii Secure Sockets Layer (SSL), která provádí zašifrování vašich osobních údajů, jako je vaše jméno, adresa a údaje o vaší kreditní kartě. Tímto způsobem se údaje probíhající mezi vaším počítačem a námi nemohou dostat k nikomu jinému. Transakce za použití kreditních/debetních karet jsou zabezpečeny.

Akceptujeme pouze objednávky, které používají technologii Secure Socket Layer (SSL) - to znamená, že nemůžete neúmyslně prozradit své osobní údaje použitím nezabezpečeného připojení. Všechny nejnovější prohlížeče podporují technologii SSL. Pokud by z nějakého důvodu byla tato možnost ve vašem prohlížeči zakázána, nebudete moci provádět transakce, dokud tuto možnost opět nepovolíte.

Můžete si ověřit že nakupujete v bezpečném prostředí tím, že ve spodu vaší obrazovky naleznete ikonu zamčeného zámku nebo klíče. Tyto symboly by se měly objevit na každé stránce, kde zadáváte vaše osobní údaje (jako jsou údaje o vaší kreditní kartě) - žádná jiná stránka o vás nebude přenášet informace.

Bohužel, přenos informací přes internet není zcela bezpečný. Přestože děláme vše pro ochranu vašich osobních údajů, nemůžeme vám garantovat úplnou ochranu údajů poskytnutých na naši stránku; jakýkoliv přenos dat je na vlastní riziko. Pokud obdržíme vaše údaje, použijeme přísné procedury a bezpečnostní opatření za účelem prevence před neoprávněným přístupem.

K ČEMU SE INFORMACE POUŽÍVAJÍ

Informace o vás používáme v těchto případech:

 • abychom se ujistili, že obsah naší stránky je zobrazen tím nejefektivnějším způsobem pro vás a váš počítač;
 • abychom vám mohli poskytnout informace, produkty a služby, o které jste požádali, nebo o kterých si myslíme, že by vás mohli zajímat, pokud jste souhlasili s tímto stylem kontaktování;
 • za účelem provádění závazků, které vyplývají z jakýchkoli smluv uzavřených mezi vámi a námi;
 • pro umožnění podílet se na interaktivních prvcích našich služeb, pokud se tak rozhodnete; a
 • abychom vás mohli informovat o změnách týkajících se našich služeb.

Pokud patříte mezi stávající zákazníky, budeme vás kontaktovat pouze elektronicky (e-mailem nebo skrz SMS). Jedná se o informace o zboží a službách, které jsou podobné těm, které byly součástí vaší minulé objednávky.

Můžeme také použít vaše údaje, nebo povolit jejich používání našim partnerům, za účelem poskytování informací o našem zboží a službách, o které byste mohli mít zájem. Pokud si nepřejete, abychom používali vaše data za tímto účelem, změňte si prosím nastavení svého účtu.

Našim inzerentům neposkytujeme informace o konkrétních jednotlivcích, ale můžeme jim poskytovat souhrnné informace o našich zákaznících (např. můžeme je informovat, že 100 žen ve věku pod 25 let otevřelo jejich daný den jejich reklamu). Tyto souhrnné informace můžeme také použít, abychom pomohli inzerentům dosáhnout na cílovou skupinu zákazníků (např. ženy v SW1). Může se také stát, že získaná osobní data budou použita za účelem cílení reklam na dané cílové skupiny.

POSKYTOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje můžeme poskytovat jakémukoliv členu naší skupiny, což znamená našim pobočkám, naší mateřské společnosti a jejím pobočkám, jak je to stanoveno v sekci 1159 v britském zákoně o společnostech z roku 2006 (UK Companies Act 2006).

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám:

 • v případě nákupu nebo prodeje obchodního majetku, kdy můžeme poskytnout vaše osobní údaje případnému prodejci/kupci takového obchodního majetku;
 • pokud bude Cend Limited nebo podstatná část aktiv získána třetí stranou, budou osobní údaje o zákaznících součástí přepsaného majetku;
 • pokud máme povinnost poskytnout nebo sdílet vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti, nebo v případě uplatnění našich Obchodních podmínek a dalších smluv; nebo v případě ochrany práv, majetku a bezpečnosti Cend Limited, našich zákazníků a dalších. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany před podvody a redukování rizika při platbě platebními kartami.

VAŠE PRÁVA

Máte právo nás požádat, abychom nepoužívali vaše osobní údaje pro marketingové účely. Obvykle vás budeme informovat (než shromáždíme vaše data), jestli je máme v plánu použít na tyto účely, nebo jestli je chceme poskytnout některé z třetích stran. Můžete využít své právo, abyste zabránili takovémuto používání dat tím, že si změníte nastavené svého účtu. Své právo můžete uplatnit také tím, že nás budete kontaktovat na customer.relations@myprotein.com.

Naše stránka může občas obsahovat odkazy na jiné webové stránky našich partnerských stránek, inzerentů a poboček. Pokud kliknete na jakýkoliv odkaz těchto stránek, vezměte prosím na vědomí, že tyto stránky mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a že za tyto zásady neneseme odpovědnost. Zkontrolujte si prosím jejich zásady ochrany osobních údajů předtím, než na tyto stránky budete zadávat své osobní údaje.

Riziko internetových podvodů bereme velmi vážně. S rostoucím počtem podvodů při transakcích kreditními kartami děláme vše proto, aby byly všechny objednávky zkontrolovány na základě předchozích objednávek. Proto je tu možnost, že vás budeme kontaktovat, abychom provedli dodatkovou kontrolu. V takovém případě vás žádáme o spolupráci. Podvodné transakce nebudou tolerovány a budou předány příslušným orgánům.

PŘÍSTUP K INFORMACÍM

Zákon vám dává právo na přístup k informacím, které jsme od vás získali. Vaše právo k přístupu může být uplatněno v souladu se zákonem. Každá žádost o přístup může být zpoplatněna ve výši £10. Jedná se o náhradu výdajů, které musíme vynaložit, abychom vám mohli tyto informace poskytnout.

ZMĚNY V NAŠICH ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré změny v našich zásadách ochrany osobních údajů, které v budoucnu provedeme, budou zveřejněny na této stránce a případně budou změny zaslány na váš e-mail.

KONTAKT

Otázky, komentáře a požadavky týkající se zásad ochrany osobních údajů vám rádi zodpovíme. Zasílejte nám je prosím na customer.relations@myprotein.com.

Back to top