SLEVA 45% TÉMĚŘ NA VŠE* | Použijte Kód: IWCZ
+ Až 2 Dárky Zdarma od 1300 Kč a od 1800 kč

Obchodní podmínky


Tyto smluvní podmínky ("Podmínky") upravují používání webových stránek www.myprotein.cz ("Webové stránky") uživateli ("Vy" nebo "Vaše") a jejich vztah s:


a. THG Nutrition Limited (pod obchodním názvem Myprotein), společností registrovanou v Anglii a Walesu pod registračním číslem 13400484, jejíž sídlo je na adrese Icon 1 7-9 Sunbank Lane, Ringway, Altrincham, United Kingdom, WA15 0AF; nebo


b. Pokud je Váš nákup proveden v Czech Koruna (CZK) a platba je provedena pomocí debetní a/nebo kreditní karty a/nebo karty American Express, u společnosti THG Nutrition Poland S.P Z.o.o, jejíž sídlo je na adrese Magazynowa 1, 55-040, Magnice, Polsko,


("my", "naše" nebo "nás").


Přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky, protože mají vliv na Vaše zákonná práva a povinnosti. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepřistupujte na webové stránky a nepoužívejte je. Objednáním našeho zboží nebo služeb souhlasíte s dodržováním těchto podmínek. Doporučujeme Vám vytisknout si kopii těchto smluvních podmínek, abyste je měli vždy po ruce.


Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek, kontaktujte nás.


1. Souhlas

Používáním této webové stránky souhlasíte se zavázáním se s těmito podmínkami a opravňujete nás k přenosu informací (včetně informací aktualizovaných) za účelem zisku informací od třetích stran. Jedná se například o informace o: čísle vaší kreditní/debetní karty,x nebo kreditních výpisech za účelem ověření vaší totožnosti, platnosti vaší kreditní karty, získání počátečního oprávnění vaší kreditní karty a autorizování individuálních transakcí.


2. Změny

Vyhrazujeme si právo:


  • aktualizovat tyto podmínky, pokud to bude nutné. Všechny změny budou oznámeny odpovídajícím způsobem na naší webové stránce. Je vaší povinností tyto změny sledovat. Změny nabudou účinnosti poté, co je oznámíme. Pokud nebudete chtít přijmout nové podmínky, neměli byste pokračovat v používání naší webové stránky. Pokud budete pokračovat v používání webové stránky i po nabytí účinnosti nových podmínek, budeme předpokládat váš souhlas se zavázáním se s nimi;
  • upravit nebo stáhnout, dočasně nebo trvale tuto stánku a materiál, který se na ní nachází (nebo jakoukoliv část). Tyto změny můžeme podniknout bez předchozího oznámení a vy stvrzujete, že vůči vám neneseme žádnou zodpovědnost za tyto změny našich stránek nebo jejich obsahu; a kdykoliv zablokovat identifikační číslo nebo heslo, které jsme vám přidělili/jste si sami zvolili, pokud jste jakkoliv porušili nějaké ustanovení těchto podmínek.


3. Registrace

Používáním těchto stránek ručíte za to, že:


  • jste ze zákona schopni uzavírat závazné smlouvy;
  • jste starší 18 let;
  • osobní údaje, o které jste žádáni během registrace jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné ve všech ohledech; a že se nevydáváte za žádnou jinou osobu nebo subjekt.

O jakékoliv změně ve vašich osobních údajích nás prosím ihned informujte e-mailem na adresu customer.experience@thehutgroup.com nebo nám zavolejte do našeho zákaznického centra na číslo:


Tel: 0161 813 1487


4. Zásady ochrany osobních údajů

S vašimi osobními údaji zacházíme jako s tajnými a používáme je pouze ve shodě s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Informace o vás také zpracováváme ve shodě s těmitoZásadami ochrany osobních údajů.Používáním naší webové stránky souhlasíte s tímto procesem a zaručujete se, že vámi poskytnutá osobní data jsou přesná.


Pokud obchodujete na naší webové stránce, budeme po vás požadovat vyplnění vašich osobních údajů za účelem identifikace. Jedná se například o jméno, e-mailovou adresu, fakturační adresu, adresu doručení, kreditní kartu a další informace týkající platby. Potvrzujeme vám, že tyto informace u nás budou uchovávány ve shodě s registrací, kterou máme s Data Commissioner's office (britský úřad pro ochranu osobních údajů).


5. Ochrana vašeho soukromí

Abychom se ujistili, že vaše kreditní/debetní/charge karta není používána bez vašeho vědomí, kontrolujeme vaše jméno, adresu a další osobní údaje, které jsou nám poskytnuty s informacemi, které obsahují databáze patřičné třetí strany.


Riziko internetových podvodů bereme velmi vážně. S rostoucím počtem podvodů při transakcích kreditními kartami děláme vše proto, aby byly všechny objednávky zkontrolovány na základě předchozích objednávek. Proto je tu možnost, že vás budeme kontaktovat, abychom provedli dodatečnou kontrolu. V takovém případě vás žádáme o spolupráci. Podvodné transakce nebudou tolerovány a budou předány příslušným orgánům.


Akceptováním těchto podmínek souhlasíte s těmito kontrolami. Při provádění těchto kontrol mohou být vaše osobní údaje poskytnuty registrované agentuře zabývající se úvěrovými registry, která může dané údaje uložit do svých záznamů. Můžete si být jisti, že tohle provádíme pouze za účelem prověření vaší identity, a že při kontrole nebude kontrolován stav vaší kreditní karty a váš úvěrový rating zůstane beze změny. Se všemi údaji, které nám poskytnete, budeme zacházet důvěrně a pouze ve shodě se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1998.


6. Compliance/Soulad s pravidly

Tato webová stránka může být použita pouze pro zákonem povolené účely a to pouze zákonným způsobem. Souhlasíte, že budete dodržovat všechny aplikovatelné zákony, stanovy a předpisy týkající se této webové stránky a jejího použití. Souhlasíte, že nebudete:


  • nahrávat nebo vysílat skrz tyto webové stránky žádné počítačové viry, Trojské koně, červy, logické bomby ani nic jiného, co by zasahovalo, přerušovalo nebo zabránilo normálnímu provozu počítače;
  • nahrávat nebo vysílat skrz tyto webové stránky žádný materiál, který by byl hanlivý, urážlivý, nebo měl vulgární charakter; a
  • pokoušet získat neoprávněný přístup na naší stránku, server, na kterém je naše stránka umístěna nebo na nějaký jiný server nebo počítač, který je propojen s naší stránkou. Na naší stránku nesmíte zaútočit prostřednictvím odepření služby ani distribuovaným odepřením služby.
  • Porušením tohoto ustanovení byste se dopustili trestného činu podle zákona o zneužití počítačů z roku 1990. Každé porušení tohoto zákona oznámíme příslušnému zákonnému orgánu a budeme s ním spolupracovat tím, že mu sdělíme vaší identitu. Navíc v takovém případě s okamžitou platností končí vaše právo na využívání našich webových stránek.


Nejsme zodpovědní za jakékoliv zničení nebo poškození způsobené distribuovaným odepřením služby, viry, nebo jinými technologicky škodlivými materiály, které mohou infikovat váš počítač, programy, data a další vámi vlastněný materiál tím, že používáte naše webové stránky, stahujete materiál, který se na nich nachází, nebo se nachází na stránce, která je s ním spojená.


7. Odkazy třetích stan

Pro větší pohodlí našich zákazníků mohou naše webové stránky obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo materiály, které nespadají pod naší kontrolu. Chtěli bychom vám sdělit, že za tyto webové stránky ani jiné materiály nejsme zodpovědní a ani je nekontrolujeme nebo neschvalujeme. Nejsme zodpovědní za jejich opatření týkající se ochrany osobních údajů ani jejich obsah. Tím pádem nejsme zodpovědní ani za poškození, ztráty či urážky způsobené nebo domněle způsobené ve spojení s reklamami, obsahem, produkty, materiály nebo službami těchto externích stránek nebo zdrojů.


8. Objednávky

Realizace všech objednávek záleží na jejich přijetí a dostupnosti daného zboží. Pokud není objednané zboží dostupné, bude vám tato skutečnost oznámena e-mailem (nebo jiným způsobem, pokud jste nám neposkytli e-mailovou adresu) a budete mít možnost buď počkat až bude zboží dostupné, nebo zrušit objednávku.


Každou vaší objednávku chápeme jako nabídku k nákupu zboží nebo služeb od nás a máme právo takovou nabídku kdykoliv odmítnout. Berte prosím na vědomí, že automatické potvrzení vaší objednávky, které od nás můžete dostat, ještě neznamená, že jsme přijali vaši nabídku k nákupu zboží nebo služeb z naší webové stránky. K uzavření smlouvy mezi vámi a námi dochází k okamžiku, když (i) zatížíme vaší kreditní/debetní kartu nebo PayPal účet, nebo (ii) pokud odešleme zboží nebo zahájíme poskytování služeb, podle toho, co nastane jako první. V tu dobu vám také zašleme e-mail potvrzující, že smlouva byla uzavřena ('Potvrzení o odeslání'). Smlouva se vztahuje pouze ke zboží nebo službám, jejichž odeslání jsme vám potvrdili v Potvrzení o odeslání. Nejsme zavázáni vám dodat žádné další zboží ani služby, které mohli být součástí vaší objednávky, dokud nepotvrdíme odeslání těchto položek v samostatném Potvrzení o odeslání.


Budeme se vždy snažit o to, abychom uchovávali informace o vašich objednávkách a platbách v tajnosti. Pokud nedojde k nedbalosti z naší strany, nejsme zodpovědní za vaší případnou ztrátu, pokud se třetí strana dostane neoprávněným přístupem k údajům, které jste poskytli při vstupu nebo procesu objednávání na naší webové stránce.


Produkty prodávané na naší webové stránce nejsou určeny k dalšímu prodeji ani distribuci. Vyhrazujeme si právo zrušit objednávky/zmrazit účty, pokud máme podezření, že objednáváte produkty za účelem dalšího prodeje nebo distribuce.


Přijímáte riziko za zboží v okamžiku, kdy bylo zboží dodáno na doručovací adresu, kterou jste vyplnili při objednávce produktu. Nepřijímáme zodpovědnost za to, pokud uvedete nesprávnou doručovací adresu, nebo si produkty na vámi zadané doručovací adrese nevyzvednete.

Bez ohledu na to, že riziko ztráty nebo poničení přechází na vás pouze v případě, že zboží bylo doručeno na danou adresu, vlastnictví produktů na vás bude přeneseno v tomto případě- a. zboží je odesláno námi a, b. jakmile my obdržíme platbu za toto zboží.


9. Právo na zrušení objednávky

Pokud jste zakoupili zboží nebo služby jako zákazník (tj. pro soukromé využití, na rozdíl od nákupu za účelem podnikání), uvědomte si prosím, že máte právo zrušit smlouvu do 14 dnů ode dne, kdy jste převzali zboží.


Pokud si přejete zrušit smlouvu na základě této doložky, podívejte se prosím na naše Reklamační podmínky pro více informací.


10. Cena a platba

Všechny ceny na naší webové stránce jsou včetně DPH (kde je to možné) ve stávajícím kurzu a jsou upraveny před vložením informace do systému. Nicméně si vyhrazuje právo na změnu cen, aniž bychom vás o tom museli informovat (změny cen neovlivní objednávky, o kterých jsme vám již odeslali Potvrzení o odeslání).


Pokud je vaše doručovací adresa ve Spojeném království, nebude platit žádné další daně. Pokud je vaše doručovací adresa mimo Spojené království, mohou vám být v momentě doručení objednávky do vaší země uloženy platby dalších daní a poplatků (včetně DPH). Všechny tyto dodatečné poplatky musí zaplaceny vámi. Měli byste vzít na vědomí, Pokud je vaše dodací adresa v rámci Evropské Unie (EU) potom přečtěte 'Odpovědnosti za celní odbavení' že tyto zásady a praktiky se výrazně liší stát od státu, proto vám doporučuje obrátit se na váš místní celní úřad pro více informací.


Platba může být provede většinou kreditních/debetních karet nebo přes váš PayPal účet. Platba bude strhnuta a vyplacena z vašeho účtu předtím, než vám pošleme zboží nebo poskytneme služby.


V nepravděpodobném případě, že částka na naší stránce bude uvedena špatně a nám se podaří zjistit tuto okolnost před tím, než přijmeme vaši objednávku ve shodě s bodem 9, není naší povinností prodat vám zboží za cenu, která je chybně uvedena. Vždycky se snažíme ujistit, že ceny na naší webové stránce jsou uvedeny přesně, ale zřídka může dojít k těmto omylům. Pokud se nám podaří zjistit chybu v ceně u zboží, které jste si objednali, dáme vám co nejdříve vědět a je jen na vás, jestli budete zboží chtít za správnou cenu, nebo si zvolíte zrušení objednávky. Pokud zrušíte objednávku za zboží, které jste již zaplatili (ale ještě nebylo odesláno), obdržíte od nás zpět celou částku.


Potvrzujete, že kreditní/debetní karta nebo Paypal účet který používáte, jsou vaše. Všichni držitelé kreditní/debetní karet podléhají kontrolám ověření platnosti a autorizace od vydavatele těchto karet. Pokud vydavatel vaší kreditní karty odmítne z jakéhokoli důvodu autorizovat platbu, nejsme zodpovědní za zdržení nebo nedodání vaší objednávky.


Pokud Vaše platba debetní nebo kreditní kartou nebyla z jakéhokoliv důvodu úspěšně dokončena, vyhrazujeme si právo pokusit se platbu provést znovu. Alespoň 48 hodin předem před opětnovným pokusem o provedení platby Vám poskytneme upozornění prostřednictvím emailu, který jste nám poskytli při objednávce. Pokud nechcete, abychom provedli pokus o provedení platby, musíte zrušit Vaši objednávku do 48 hodin od přijetí tohoto emailu.


Umožňujeme vám použití slevových kódů striktně v souladu s obchodními podmínkami, které mohou mimo jiné obsahovat podmínky týkající se vaší způsobilosti k jejich používání a maximální hodnotu objednávky. Seznamte se prosím s těmito obchodními podmínkami předtím, než dokončíte objednávku, jelikož si vyhrazujeme právo odmítnout nebo zrušit jakoukoliv objednávku, která nesplňuje tyto podmínky bez ohledu na to, jestli byla vaše kreditní/debetní karta již zatížena platbou. V případě rozporuplnosti mezi obchodními podmínkami slevových kódů a těmito obchodními podmínkami, obchodní podmínky slevových kódů budou mít přednost. Kopii obchodních podmínek slevových kódů můžeme získat, pokud napíšete na zákaznické sentrum přes svůj účet zde, na emailovou adresu customer.experience@thehutgroup.com nebo zavoláte do našeho zákaznického centra: VB Tel: 0161 813 1487

'Odpovědnosti za celní odbavení'

Pouze pro objednávky odeslané z Velké Británie.

Pro objednávky zasílané na adresu v rámci Evropské Unie, pro právní účely vy jste dovozce zboží a v tom případě i zodpovědný pro jakékoliv dovozní formality, tarify nebo daně, které můžou být požadovány celní správou. Jakmile ale obdržíme za toto platbu která bude součástí vaší objednávky, a váš souhlas k těmto podmínkám, tím pádem nás autorizujete aby náš vybraný dopravce vykonal požadované celní formality za vás. Toto zahrnuje jakékoliv clo,tarify nebo daně požadované celní správou. Vybraný dopravce doveze zboží k vám, toto zahrnuje vyřešení jakýkoliv celních formalit za vás. Tyto celní formality budou řešeny v různých zemích, záleží na zemi ve které se nachází vaše adresa a použitém dopravci. Vaše zboží bude odcloněno v jedné z této 'odcloňujících zemí':

DPD

1. Kypr- pro adresy na Kypru

2. Francie- pro adresy ve Francii, Rakousku, Bulharsku, Chorvatsku, České Republice, Estonsku, Řecku, Maďarsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku.

3. Irsko- pro adresy v Irsku

4. Malta- pro adresy na Maltě

5. Španělsko- pro adresy ve Španělsku

6. Nizozemsko- pro adresy v Nizozemsku, Belgii, Holandsku, Finsku, Německu, Lucembursku, Polsku a Švédsku

Hermes

7. Belgie- pro adresy v Belgii a Irsku

8. V jiném případě v zemi ve které je adresa

DHL

9. V zemi ve které je adresa.

P2P

10. Holandsko (pro všechny adresy)

Toto znamená, že budete muset zaplatit cla, tarify nebo daně v hodnotě pro danou zemi- tyto budou zaplaceny vybraným dopravcem. Toto odbavení se může kdykoliv změnit bez toho abyste byli informováni.

Souhlasem k těmto podmínkám souhlasíte k tomu abychom my vybrali dopravce, který bude za vás řešit vše, co je uvedené výše, a že vybraný dopravce řeší vše jedině za vás a vašeho přímého celního zástupce.

Nevystavujeme daňové faktury pro zásilky z Velké Británie do EU. Jakýkoliv doklad o prodeji který Vám poskytneme na Vaši žádost, je poskytován zcela podle našeho uvážení, a slouží pouze jako záznam o Vašem nákupu. Tento dokument nemusí splňovat požadavky stanovenými daňovými úřady ve Vaší místní jurisdikci pro účely vrácení DPH. V této souvislosti nemůžeme poskytnout další dokumentaci.


11. Duševní vlastnictví

Obsah našich webových stránek je schráněn autorským právem, ochrannými známkami, databází a dalšími právy duševního vlastnictví. Tím, že používáte tyto stránky berete na vědomí, že materiál a obsah dodaný jako součást našich webových stránek musí zůstat pouze na těchto stránkách nebo u poskytovatelů našich licencí.


Můžete zobrazovat obsah našich webových stránek na obrazovce svého počítače, uložit tento obsah v elektronické formě na svém disku (ale ne na žádném serveru ani paměťovém zařízení připojeném k síti), nebo si vytisknout jednu kopii tohoto materiálu pro vlastní nekomerční použití za předpokladu neporušení autorských a vlastnických práv Jinak nesmíte reprodukovat, upravovat, kopírovat, distribuovat nebo používat pro komerční účely žádný z materiálů nebo obsahu na této webové stránce.


12. Omezení odpovědnosti

Dodávka zboží

(a) S výhradou bodu 14 (b). Pokud porušíme tyto podmínky, neseme vůči vám zodpovědnost pouze za ztráty, které jsme vám způsobili v důsledku jejich porušení (ať už vyplívají ze smlouvy, přečinu (zahrnující nedbalost), nedodržení zákonných povinností nebo ostatních a které jsou předvídatelným následkem jejich porušení.

(b)Nic v těchto podmínkách nevylučuje ani nelimituje naší zodpovědnost za:

(i) smrt nebo zranění osoby způsobené naší nedbalostí;

(ii) podvod nebo nepravdivé překroucení;

(iii) jakékoliv porušení závazků zahrnutých v sekci 12 v zákoně o prodeji zboží z roku 1979 a zákoně o službách z roku 1982;

(iv) vadné produkty spadající pod zákon o ochraně spotřebitele z roku 1987; nebo

(v) jakékoliv úmyslné porušení těchto podmínek, díky čemuž byste měli právo na ukončení smlouvy; nebo

(vi) jakékoliv další záležitosti v kterých by bylo nezákonné vyloučit nebo se pokusit vyloučit naší zodpovědnost. .

Používání webových stránek

Tato webová stránka je poskytována ve formě 'jaká je' a 'jak dostupná' bez jakéhokoli prohlášení nebo schválení. Ohledně naší stránky a jejího používání vám neposkytujeme žádné předpokládané ani zahrnuté záruky. Používáním těchto stránek berete na vědomí, že vám nemůžeme zaručit a nejsme zodpovědní za bezpečnost a soukromí této webové stránky ani za informace, které stránka poskytuje. Nesete riziko spojené s používáním internetu.


Ačkoliv se vždy snažíme zajistit, že materiál na našich webových stránkách je vždy správný, důvěryhodný a má vysokou kvalitu, neneseme zodpovědnost za to, pokud to tak není. Nejsme zodpovědní ani za žádné chyby a opomenutí nebo za výsledky, kterých dosáhnete používáním těchto informací. Také neneseme zodpovědost za technické problémy, které mohou nastat při používání naší webové stránky. Pokud budeme informování o nějakých nepřesnostech v materiálu, který bude na našich stránkách, uděláme vše pro to, aby bylo vše co nejdříve v pořádku.


Zříkáme se odpovědností týkajících se zejména :


nekompatibility těchto webových stránek s jakýmkoli vaším zařízením, softwarem nebo telekomunikačním spojení;

technických problémů zahrnujících chyby nebo přerušení funkčnosti této webové stránky;

nezpůsobilosti, nespolehlivosti nebo nepřesnosti této webové stránky; a

nesplnění vašich požadavků týkajících se této stránky.

V největším možném rozsahu přípustném právními předpisy souhlasíte, že nejsme zodpovědní vám, ani žádné třetí straně za žádné následné nebo nahodilé škody (oba tyto pojmy zahrnují bez omezení čistou ekonomickou ztrátu, ušlý zisk, ztrátu obchodních příležitostí, ztrátu předpokládaných úspor, zbytečné výdaje, ztrátu soukromí a ztrátu dat), nebo jakékoliv jiné nepřímé, nestandardní nebo represivní škody, které vyplívají nebo jsou spojeny s používáním naší webové stránky.


13. Oddělitelnost

Pokud by byla nějaká část těchto podmínek považována za nezákonnou, neplatnou nebo z nějakého důvodu nevymahatelnou, bude tato podmínka považována za oddělenou od ostatních a tím pádem nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících podmínek.


14. Zřeknutí se

Žádné zřeknutí se z naší strany nesmí být interpretováno jako zřeknutí se jakéhokoliv předcházejícího nebo následujícího nedodržení jakýchkoli z našich podmínek.


15. Kompletní dohoda

Tyto podmínky představují kompletní základ jakékoliv dohody dosažené mezi vámi a námi.


16. Právo a soudní pravomoc

Tyto podmínky se budou řídit a budou vykládány v souladu se zákony Anglie a Walesu. Pokud dojde k nějakému rozporu, bude se tento rozpor řešit výhradně u anglických soudů.


17. Myprotein Cenový Překonávač

Musí jít o ingredience stejné kvality

Musí se jednat o společnost ve Spojeném království

Musíme mít možnost ověřit si nabídku

Zboží musí být skladem a připraveno k odeslání tentýž den přes nízko-nákladovou síť. Nevztahuje se zpětně na objednávky a na položky, které nejsou k dispozici na skladě.

Zboží musí být nové, nesmí se jednat o zboží z výprodeje nebo o zboží znehodnocené nebo s překročeným datem spotřeby

Při porovnávání cen nesmí být použity jiné kupóny nebo slevové kódy

Cenový překonávač nelze použít retrospektivně a musí být uplatněný před zakončením vaší objednávky

Vyhrazujeme si právo vyloučit 'speciální nabídky'

Cenový překonávač může být použit pouze pro jednotlivé produkty, nelze ho použít pro kombinaci produktů

Společnost se musí zabývat obchodní činností nejméně 6 měsíců a musí být schopna akceptovat platby online. Jinak bude záležet na našem vlastním úsudku

Výrobek musí být like-for-like (velikost, příchuť a kvalita). Porovnávání cen poměrným dílem záleží pouze na našem úsudku

Vyhrazujeme si právo neporovnávat ceny, pokud nám přijde, že jde o nesrovnatelné produkty, a že se tím pádem nejedná o spravedlivé porovnání

Vyhrazujeme si právo odstranit tyto služby bez předchozího oznámení

Nejsme schopni používat cenový překonávač v případě produktů Myprotein dodaných od třetích stran

Naše rozhodnutí je konečné


18. Recenze

Pokud nám předložíte recenzi, dáváte nám nevýlučné, bezplatné, trvalé a neodvolatelné právo používat, reprodukovat, modifikovat, přizpůsobovat, publikovat, překládat, tvořit odvozené práce, distribuovat a zobrazovat tento obsah po celém světě ve všech médiích.


Dáváte Myproteinu a držitelům sub-licencí právo používat jméno, které jste vyplnili spolu s obsahem, pokud si tak zvolí.


Souhlasíte s tím, že se vzdáváte práva být identifikování jako autoři takového obsahu a vašeho práva vznést námitky proti hanlivému zacházení s takovým obsahem.


Souhlasíte s tím, že na žádost Myproteinu poskytnete všechny další nutné úkony potřebné ke zlepšení práv uvedených výše, které jste poskytli Myproteinu včetně vydání právních listin a dokumentů.


Prohlašujete a ručíte za to, že vlastníte nebo kontrolujete všechna práva k obsahu, který sdílíte; a že k okamžiku ke kterému jste poskytli obsah nebo materiál Myproteinu:


Obsah a materiál je přesný ;

Použití vámi dodaného obsahu a materiálu neporušuje žádnou ze směrnic Myproteinu a nezpůsobí žádné osobě ani subjektu zranění (včetně toho, že obsah nebo materiál není hanlivý). Souhlasíte s odškodněním Myproteinu za všechny nároky třetích stran vznikající ve spojení s porušením některé z těchto záruk.

Vítězové review promotion budou oznámeni e-mailem.


19. Program doporučení (Referenční program)

V souladu s podmínkami uvedenými níže můžete získat ‘kredit’, který lze využít na Webové stránce, pokud v rámci Programu doporučení doporučíte nového zákazníka nebo více nových zákazníků použitím referenčního odkazu nebo referenčního kódu, který Vám poskytujeme v rámci programu Doporučení. Programu se můžete zúčastnit jako doporučovatel pouze v případě, že jste v minulosti na Webové stránce uskutečnily alespoň jednu objednávku.


Za nového zákazníka (Doporučený) je považována osoba, která v minulosti u nás neuskutečnila ani jednu objednávku. Pokud doporučená osoba má existující účet na Webové stránce, ale neuskutečnila v minulosti objednávku, tak se může pouze zúčastnit programu Doporučení pomocí svého referenčního odkazu. Nemohou však využít referenčního kódu jiné osoby (doporučovatele) bez ohledu na to, zda objednávku v minulosti učinili či nikoliv.


Pokud doporučující doporučí sám sebe, jedná se o porušení pravidel referenčního programu. Při porušení pravidel si vyhrazujeme právo odebrat veškerý získaný kredit z účtu doporučujícího.


Pokud doporučovaný využil referenčního odkazu, tak slevový kód bude aplikován automaticky při dokončení objednávky. Pokud doporučovaný využívá referenčního kódu, tak je nutné využít kódu při dokončení objednávky.


Získaný kredit lze využít pouze v rámci Webové stránky a doporučovaný ani doporučovatel není oprávněn k obdržení jakékoliv platby v rámci kreditu. Kredit nelze zaměnit za peníze. Kredit získaný v rámci referenčního programu není možné žádným způsobem převádět.


Kredit bude připsán na účet 3 dny po odeslání objednávky doporučeného. Pokud doporučený objednávku do 3 dnů po odeslání objednávku zruší, tak kredit nebude na účet připsán. Kredit je připsán v měně, kterou má doporučující nastaven na webové stránce a ve které umístil poslední objednávku.


Jakýkoliv kredit získaný v rámci referenčního programu má platnost 12 měsíců. Po uplynutí této doby kredit pozbyde své platnosti a nebude jej možné využít.


Doporučený musí objednat v minimálně hodnotě, která je uvedena na Webové stránce.


Produkty, které jsou ve slevě nebo na předplatné nejsou do referenčního programu zahrnuty. Pokud jste součástí referečního programu, tak se nelze zúčastnit Affiliate programu, cash-back nabídek nebo jiných akcí této formy.


Dle uvážení můžeme kdykoliv odebrat kredit získaný v rámci programu doporučení, pokud existuje podezření na podvod nebo porušení podmínek.